Våra förskolor

Förskolan är till för barn i åldern 1-5 år. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Är du finskspråkig har du rätt till förskola delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats i förskolan. Om du redan har ett barn som går i förskolan så säger du till personalen på förskolan om att du vill ha finskspråkig förskola. I Kolsva finns förskola helt på finska och i övriga Köpings kommuns verksamhet så finns delvis förskola på finska..

Tipsa

Facebook

Twitter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se