Uppföljning, ungdomar 16-20 år

Kommunen har en skyldighet att följa upp de ungdomar som är mellan 16-20 år och inte går på gymnasiet och är arbetslösa.

Studiekonsulenten tar kontakt och erbjuder ungdomarna individuella åtgärder för att komma i sysselsättning. Målet är att inga ungdomar i Köpings kommun i åldern 16-20 år ofrivilligt ska vara utan arbete eller utbildning.

De ungdomar som är aktuella för detta ska:

  • Vara mellan 16-20 år.
  • Inte ha slutbetyg från gymnasieskola.
  • Inte vara placerad vid någon skola.
  • Inte ha sysselsättning som till exempel arbete, praktik eller någon arbetsmarknadsaktivitet.
  • Vara skriven i kommunen.

Studiekonsulent samordnar arbetet

Studiekonsulenten sköter kommunens uppföljning men föräldrar och ungdomar kan även vända sig direkt till studiekonsulenten. Kontakten är frivillig och ungdomar kan avstå. Om ungdomar är intresserade av kontakt ordnas ett möte med studiekonsulenten där man tillsammans gör en handlingsplan.

Individuella handlingsplaner och åtgärder

Alla handlingsplaner upprättas individuellt och den främsta åtgärden är att slussa ungdomar vidare till andra åtgärder. För en del av ungdomarna kan alternativen vara studier eller praktik i introduktionsprogram eller andra program på Ullvigymnasiet. Andra kan få ett arbete eller praktik via Arbetsförmedlingen. För dem som har andra problem kan kontakt med sjukvård, psykiatri eller socialtjänst vara alternativen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 oktober 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se