Bygglov

När behövs bygglov eller anmälan?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till- och ombyggnader, ändrad användning samt skyltar. Innebär projektet
enbart invändiga förändringar som till exempel ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, ventilation, vatten och avlopp krävs istället en anmälan.

Bygga nytt på landet
Attefallshus och friggebodar
Att riva

Går du i byggtankar inför sommaren?

Lämna in din ansökan senast den 30 april för att få beslut innan sommaren.

Att ansöka

Lämna in din ansökan om bygglov eller anmälan till oss. Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att din ansökan är komplett. Följande handlingar ska skickas in:

  • AnsökningsblankettPDF
  • Situationsplan eller nybyggnadskarta. Underlag beställs hos Metria på telefon 010-121 87 31
  • Fasad- och planritningar, ska vara fackmässigt utförda och i lämplig skala
  • Uppgift om kontrollansvarig (vid större ärende)

För information om vad som är bygglovspliktigt, vad detaljplanen tillåter eller om du har övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på 0221-253 47 eller stadsarkitektkontoret@koping.se.

Hur ska ritningarna se ut?

Processen

Här beskrivs processen för ett bygglov från idé till färdigställande. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Process

Processen för ett bygglov

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av byggnadsinspektör. I större ärenden är det miljö- och byggnadsnämnden som tar besluten. De sammanträder 8-10
gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som redan lämnats in till bygglovet. Dessa framgår av bygglovsbeslutet. Med startbeskedet i handen får du börja bygga!

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar enligt kontrollplanen skickats in till miljö- och byggnadsnämnden utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se