Earth Hour 2019

Lördag den 30 mars är det dags för årets Earth Hour, världens största klimatmanifestation då vi släcker våra lampor under en timme mellan klockan 20.30-21.30.

I år uppmärksammas även minskningen av den biologiska mångfalden som sker i klimatförändringarnas spår i samband med klimatmanifestationen Earth Hour.

Bild från Miljö och klimatrådet

Aktiviteter under Klimatveckan

Böcker om miljö och klimat till förskolorna

Böcker om miljö och klimat  delas ut till förskolorna av Energi- och klimatrådgivare Evelina Nordström i samarbete med miljökontoret.

Förskolor och skolor

Under klimatveckan kommer några av kommunens förskolor och skolor att arbeta med fokus på klimatet, lampor kommer att släckas, svinnmätning görs i kök och sopsortering kommer görs tillsammans med barnen.

Biblioteket

Under klimatveckan kommer biblioteket att skylta fram böcker och filmer kopplade till miljö och klimat.

Nedsläckning av rådhuset

Köpings kommun visar att klimatfrågan är viktig genom att släcka ned rådhuset och belysning runt Stora torget under Earth Hour, lördag den 30 mars.

Fria bussresor i länet, lördag 30 mars

Lördag den 30 mars bjuder VL på gratis bussresor under hela dagen i hela länet.

Biologisk mångfald

Samtidigt som vi ser klimatförändringar i form av översvämningar, skyfall, skogsbrändre med mera så pågår en mindre synlig utarmning av den biologiska mångfalden som klimatförändringarna skyndar på.

Uppseendeväckande rubriker har det senaste året flaggat för en dramatisk minskning av insekternas antal. Vad är det egentligen som händer?

Den 22 maj uppmärksammar Köpings kommun den biologiska mångfaldens dag genom en föreläsning om insekter och deras behov av ett varierat landskap och vad du och jag kan göra i vardagen för att förbättra deras situation så vi kan dra nytta av deras tjänster även i framtiden.

Tid: 18.00-19.30
Plats: Dammen, Kristinelundsvägen 4, plan 1

Var med du också!

Även privatpersoner kan anmäla att de kommer att delta i Earth Hour på Världsnaturfonden WWF:s hemsida.

Släck dina lampor du med för en ljusare framtid!

Här nedan kan du titta på årets officiella Earth Hour film.

Tidigare aktiviteter

Miljöloppis på fritidsgården Kuggen
Lördag den 16 mars arrangerar Ungdomsfullmäktige miljöloppis på fritidsgården Kuggen mellan klockan 10-15.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se