Båtliv

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder, med nästan en miljon fritidsbåtar. utsläppen från fritidsbåtarna sker under en kort säsong men påverkar miljön markant. Många vistas med sina fritidsbåtar i fina vikar som är viktiga som lek- och föryngringsområden för många djur och organismer. Här nedan får du några tips på hur du kan minska din miljöpåverkan.

Bild på båt

Bränsle och motor

Kör din båt på så kallad alkylatbensin, då minska utsläppen av de mest miljöfarliga ämnena i avgaserna betydligt, särskilt om du kör med en tvåtaktsmotor av traditionell typ. Det är gamla motorer med dålig förbränning. Mellan tjugo och trettio procent av bensinen, tas inte upp i motorn utan, rinner rakt ut i vattnet.

  • Låt inte heller motorn gå på tomgång i onödan och försök hitta den hastighet som är mest ekonomisk och skonsam för miljön.
  • Om du har möjlighet byt gärna till en batteridriven elmotor, båten både bullrar mindre och släpper ut mindre skadliga ämnen.
  • Du bör även använda en särskild miljöanpassad utombordarolja till din motor. Den är mindre giftig, biologiskt nedbrytbar och finns för alla typer av motorer.
  • Om du skyddat din båtmotor med glykol under vintern, är det viktigt att du ser till att den samlas upp och inte hamnar i sjön/havet. Det finns bra och dåliga glykolvarianter att välja på. Ingen är dock helt miljövänlig.

Bottenfärg och skötsel

Undvik att använda skadliga båtbottenfärger. Väljer du att bottenmåla din båt får du bara använda en färg som är godkänd för just dina farvatten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna att använda. Att en båtbottenfärg är klassad som bekämpningsmedel framgår av burkens märkning. Den mest miljövänliga metoden är att tvätta båten för att ta bort påväxt. Spola gärna båten där det finns en spolplatta med rening. Då förhindras att giftiga rester sprids vidare till vatten eller grundvatten.

Alternativa metoder

Som båtägare är det viktigt att du tänker på hur du kan minimera miljöpåverkan. Titta på märkningen av färgprodukten och läs hur du undviker skador på din hälsa och på miljön. Använd alternativa mekaniska metoder som i många fall fungerar utmärkt. Några exempel är:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet, automatisk eller för hand.
  • Skrubbning av båten för hand.
  • Slipning/blästring av båtbotten

När man slipar och blästrar båtbotten som behandlats med bekämpningsmedelsklassad färg eller annan färg kan farliga ämnen, till exempel koppar, spridas. Ska du slipa båtbotten ska det helst göras under en presenning. Täck även marken med en presenning så slipdamm och färgflagor kan samlas upp och hanteras som farligt avfall. Avfallet lämnar du på Återbruket. Det gäller också burkar med färgrester.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se