Gemensamt ansvar för snöröjning

Bild på gul traktor som röjer snö

I Köpings kommun har kommunen och fastighetsägaren ett gemensamt ansvar för snöröjning och sandning. Kommunen tar hand om gator, gång- och cykelbanor samt övriga allmänna ytor medan fastighetsägaren tar hand om gångbanan/gångstråket utanför sin fastighet.

Kommunens gator, gång- och cykelvägar samt allmänna ytor är kommunens ansvar

Tekniska kontoret ansvarar för snöröjning och sandning av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt övriga allmänna ytor. För halkbekämpning används stenflis som i undantagsfall blandas med salt beroende på vädersituationen.

1:a prioritering: I första hand snöröjs gator, gång- och cykelvägar med mycket trafik och stadens centrum. Snöröjningen påbörjas vid ett snödjup på 4-6 centimeter och följs av sandning vid halka. Därefter snöröjs övergångsställen, trappor, busshållplatser med mera.

2:a prioritering: På övriga gator påbörjas snöröjningen vid ett snödjup på 8 centimeter och följs av sandning vid halka.

Fastighetsägaren ansvarar för gångbana intill den egna fastigheten

Fastighetsägaren/villaägaren ansvarar för att så snart som möjligt snöröja och sanda gångbanan intill den egna fastigheten. Om det saknas gångbana eller om gångbanan används som snöupplag av tekniska kontoret, är det fastighetsägarens ansvar att sanda ett gångstråk på gatan.

Det finns sand att hämta för privatpersoner

För privatpersoner finns sandningsflis att hämta, max 10 liter per tillfälle. I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och Zigenarbackens parkering. I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation och vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering i Munktorp.

Gående och cyklister bör tänka på att bära reflex och dubbdäck och lyse på cykeln

I vintertrafiken kan gående utrusta sig med anpassade vinterkängor, halkbroddar, gångstav och reflexer. Vintercyklisten kan använda dubbdäck, fungerande reflexer och lyse. Använd gärna en reflexväst i vintertrafiken så syns du bättre!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se