Tankställe för biogas

Företaget Växtkraft, ett dotterbolag till VAFAB Miljö som gör biogas, driver tankstationen för biogas i Köping. Biogasmacken ligger på Maskinistgatan 7 vid utfarten söderut mot Kungsör.  

Tankstationen ligger nära Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå och här kan du tanka med de vanligaste bank- eller kreditkorten eller också ansöka om ett särskilt tankkort från Växtkraft.

Biogasen framställs av bioavfall som hushållen lämnar i de bruna papperspåsarna och vallgrödor från lantbruken. Avfallet och grödorna rötas i Växtkraft-anläggningen vid Gryta avfallsstation i Västerås.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se