Enkelt avhjälpta hinder

Riksdagen antog år 2000 den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig fram på egen hand i vårt samhälle.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Bild på parkeringsskylt för handikapplats

I stadsmiljö kan ett enkelt avhjälpt hinder handla om att åtgärda till exempel skyltning, belysning, nivåskillnader och räcken. Nästan alla dessa insatser förbättrar vardagen också för personer som inte har en funktionsnedsättning. Att bygga bort höga trottoarkanter och trappsteg underlättar för en stor grupp människor och förbättringar vid ett övergångsställe ökar trafiksäkerheten för alla.

Problemet är att alla platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt att avhjälpa.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se