Häckar och trafiksäkerhet

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda och det finns risk att buskar och träd på din tomt växer och stör trafiken. 

Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till de här sakerna!

Du som har hörntomt måste tänka på "sikttriangeln"

Som du ser av teckningen bör växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 80 centimeter. Det gäller 10 meter vid tomtgränsen åt vardera hållet från en gatukorsning. Detta gäller också om tomten gränsar till en gång- och cykelväg.

Tecknad bild på hur måtten ska vara för buskar i en korsning

Det ska vara minst tio meter fri sikt i en korsning.

Har du en utfart ska det vara minst 2,5 meter fri sikt

Vid en utfart gäller att sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar får inte vara högre än 80 centimeter. Minst lika viktigt är att du smyger ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Tecknad bild på hur måtten sak vara för en häck vid utfart

Tänk på att du ska kunna se ordentligt vid en utfart.

Har du tomt intill gatan måste du tänka på hur dina träd och buskar växer

Bäst för trafiksäkerheten är att du inte har träd eller buskar som växer utanför din tomtgräns, det vill säga över gångbanan, cykelbanan eller gatan. Om du har det gäller att du ska ta bort växtlighet upp till 2,5 meter över gångbanan. Över cykelbana ska det vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter fri höjd. Annars slår grenarna de gående i ansiktet eller skymmer sikten och trafikmärken för fordon. Dessutom behövs fri höjd för högre fordon och för att vi ska kunna sköta om gångbanor, cykelbanor och gator.

Tecknad bild på höjder för träd över olika körbanor

Så här högt måste det vara fritt från buskar och träd vid gångbanor, cykelbanor och körbanor.

Plantera dina buskar och träd på rätt avstånd från tomtgränsen

Redan när du planterar är det viktigt att tänka på hur buskar och träd växer och breder ut sig med åren. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Växtlighet utanför tomtgräns gör att det blir svårare att komma fram och skötseln av ytan blir eftersatt.

Tecknad bild på hur långt in en buske och ett träd kan planteras från tomtgräns

Tänk på att plantera dina buskar och träd på rätt avstånd från tomtgränsen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se