Naturvård

Naturen har stor betydelse för oss människor. Vi har alla ansvar för att ta hand om naturen åt framtida generationer. Köpings kommun har en varierad natur; skogar med urskogskaraktär, Hedströmsdalen, Mälarstranden, hagmarker, sjöar och tätortsnära friluftsområden.

Naturvård i Köping

I Köpings kommun arbetar vi för att bevara en rik och omväxlande natur och ge möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Vi ska hushålla med kommunens naturresurser.

Det sker på följande sätt:

  • Områden med höga naturvärden värnas.
  • Restauering av värdefulla naturområden, till exempel Norsa hagar.
  • Naturinventeringar.
  • Dokumentera och sammanställa de naturvärden som finns.
  • Samarbeta med allmänheten, naturvårdsföreningar, jordbruket och skogsbruket för att höja kunskapen och medvetenheten om den biologiska mångfalden.
  • Naturvårdsinriktad skötsel av kommunens parker, strövområden och skogar.
  • Kalkningsverksamhet i samarbete med grannkommuner, skogsbolag och fiskeföreningar.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se