Skogsvård

Kommunens skogar röjs och gallras när det finns behov.

Syftet med skogsarbetet är att

  • Öka säkerheten i områdena och ta bort sjuka och döda träd
  • Göra områdena mer inbjudande, ljusare och tryggare.

Vi gallrar cirka 20 meter från fastighetsgränserna och cirka 10 meter från bollplaner och gång- och cykelbanor. All privat egendom som ligger på kommunal mark ska plockas bort. Tekniska kontoret ansvarar inte för eventuella skador på privat egendom utanför tomtgränsen.

Bild på två skogshuggare i skogen
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se