Trädplan för en grönare utemiljö

Målet med kommunens trädplan är att få en grönare utemiljö och på det sättet skapa en bättre livsmiljö för invånarna. Man ska också bevara och värna om den biologiska mångfalden som finns i kommunen och även att ge förutsättningar till att öka den.

Vi mår bättre av grönskande parker

Det är vetenskapligt bevisat att människor med tillgång till vackra och varierande parkmiljöer är mindre sjukskrivna och mår bättre. Motivet med trädplanen är att i första hand skapa ett dokument som på lång sikt värnar om träden och grönskan i Köping. Det är meningen att trädplanen ska användas som ett underlag för att budgetera pengar till parker och grönområden, samt att öka förståelsen för trädens betydelse i stadsmiljön.

Köpings kommuns trädplan togs fram under 2002-2003 av tekniska kontoret i samarbete med en extern konsult. Trädplanen antogs av kommunstyrelsen i mars 2004. En hel del av de föreslagna åtgärderna i trädplanen är redan genomförda men det finns mycket att arbeta vidare med i framtiden.

Foto på parkmiljö
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se