Mangan kan missfärga vattnet

Grundvattnet som används till att göra dricksvatten i vår kommun har höga halter av mangan och vi har tidigare inte haft någon metod för att ta bort det. Det har inneburit att vi haft ganska mycket problem med missfärgat (men ofarligt) vatten.

Genom det nya vattenverket kan vi nu filtrera bort manganet genom så kallade nanomembran, där även metalljoner kan avskiljas. Vattnet behandlas också med ultraviolett ljus som skyddar mot mikroorganismer i vattnet.

Det innebär att det nu inte skickas ut något nytt mangan i vattenledningarna. Däremot finns det mangan kvar sedan tidigare och vi kommer stegvis spola igenom ledningarna för att bli av med så mycket som möjligt.

Vatten som missfärgats grått av mangan

Vatten missfärgat av mangan

Spola tills vattnet blir rent igen

Det mangan som sitter kvar i ledningarna som avlagringar kan alltså fortfarande lossna vid tryckförändringar, till exempel om det inträffar en vattenläcka, eller om många tappar upp vatten i ett område samtidigt. Då missfärgas vattnet allt från grått till närmare kaffesump i färg. Om det skulle hända är det bara att spola tills vattnet klarnar. Om vattnets färg inte förbättras behöver du ringa Tekniska kontorets journummer på
0221-252 50, det kan vara så att det inträffat en läcka som vi ännu
inte upptäckt.

Det är inte farligt
att få i sig vatten med mangan i

Kroppen behöver mangan för många funktioner. Människor får i sig mangan främst genom födan och cirka 20 procent kommer från dricksvattnet. För vuxna med en normalt fungerande kropp regleras manganet naturligt genom att kroppen bara tar upp så mycket som den behöver. Mycket höga manganhalter kan dock vara skadliga, främst för spädbarn som får bröstmjölksersättning, eftersom ersättningen i sig har hög manganhalt. De halter som är skadliga är dock mycket högre än de som har förekommit och förekommer i i Köpings dricksvatten.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se