Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2017-11-10)

Arbetet fortsätter med detaljprojektering

Under vintern 2017/2018 fortsätter arbetet med detaljprojektering av ledningar och pumpstationer.

Personal från tekniska kontoret och Sweco kommer att besöka områdena under vintern som en del i arbetet. Områdena kan komma att fotograferas och filmas som underlag för projektering och utredning. Personal från tekniska kontoret eller Sweco ska kunna legitimera sig på anmodan.

När detaljprojekteringen är klar kommer husägare att få information kring förbindelsepunkter. I nuläget är det svårt att säga tidpunkt för när detaljprojekteringen är klar.

I samband med detaljprojekteringen har också arbete med ledningsrätter påbörjats och kommer att pågå fram till sommaren 2018.

Här kan du läsa om ledningsrätt på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompletteringar för vattendomsansökan tas fram under hösten

Tekniska kontoret har lämnat in ansökan för vattendom till Mark- och miljödomstolen om tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren samt anslutande arbeten inom vattenområdet. I materialet för ansökan ingår miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och bilagor.

Mark och miljödomstolen har begärt in kompletteringar för vattendomsansökan, kompletteringar skickades in i början av november.

Här hittar du handlingar för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren

Inventeringar genomförs inför miljötillstånd

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med naturvärdesinventeringar inför de olika miljötillstånd som behövs för att bygga ut kommunalt VA till norra mälarstranden. Materialet kring naturvärdesinventering och övriga miljöansökningar kommer att läggas ut på kommunens webbsida när de är klara.

Inget besked från förvaltningsrätten om beslut kring överklagande

Tekniska kontoret har inte fått svar från förvaltningsrätten när beslut kan väntas angående de överklaganden som gjorts på kommunfullmäktiges beslut om VA-verksamhetsområde, VA-taxa med mera.

Byggstart tidigast sommaren 2018

Förutsättningarna för att tekniska kontoret ska börja bygga 2018 är att vattendomen gått igenom samt att de upphandlingar som behövs är klara.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se