Taxor & avgifter

Diagram över varifrån pengarna kommer genom taxor och avgifter

Bilden visar bland annat att 18 % av kommunens intäkter kommer genom avgifter och taxor.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se