Fördjupad samverkan i västra Mälardalen

Foto: Heléne Wäfors

Redan i dag har Köping, Arboga och Kungsör en mellankommunal samverkan inom en rad områden som IT, renhållning, gymnasie- utbildning och räddningstjänst.

Kommunen har ett brett uppdrag med många olika roller. Samverkan ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser och klara vårt uppdrag.

Välkommen att möta oss under Almedalsveckan 2018!

Precis som förra året håller Köping, Arboga och Kungsörs kommun ett seminarium under Almedalsveckan. Ämnet för seminariet kommer vara hur våra tre kommuner genom samverkan möter samhällets framtida utmaningar. Förutom representanter från kommunerna och näringslivet i västra Mälardalen har vi även Åsa Eriksson, ledamot i Kommunutredningens, Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen samt Lena Micko, ordförande i SKL med oss på scenen.

Seminariet kommer att hållas i Region Västmanlands mötesplats i kyrkoruinen S:t Drotten på Syskongatan 1 i Visby.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

Vi var på plats även förra året

I Almedalen 2017 var Köping, Arboga och Kungsörs kommun på plats för att prata om hur en mer långtgående samverkan är en viktig lösning på framtida utmaningar för kommunerna. Den 4 juli höll kommunstyrelsens ordförande från alla tre kommunerna ett gemensamt seminarium. På scenen fanns också civilministern Ardalan Shekarabi, lokala näringslivsföreträdare och Lena Micko, ordförande SKL.

Se och lyssna på hela seminariet här, cirka 1 timme långt.

Varför ska vi samverka?

Politikerna i kommunerna i västra Mälardalen är överens om att en fördjupad samverkan är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Det är också viktigt för att kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagarna.

Samhällsförändringar gör att kommunerna har stora utmaningar framför sig som kommer att påverka våra förutsättningar:

  • Ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.
  • Förändrad näringslivsstruktur och växande arbetsmarknads regioner.
  • Ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk utveckling.
  • Ökade krav på valfrihet och en likvärdig service med god kvalitet.

Hur vill vi samverka?

Just nu arbetar verksamheterna med att titta närmare på hur vi kan samverka inom 14 områden som prioriterats av politiken. Där ingår bland annat:

  • Gemensam rekryteringsenhet där näringslivet inkluderas
  • Ta fram strategi för näringsliv och besöksnäring tillsammans med näringslivet
  • Samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan
  • Gemensam VA-organisation
  • Samordna hemtjänst
  • Samordna socialtjänst

Hur kan vi visa vägen på nationell nivå?

I början av året tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur kommunernas möjligheter att fullfölja sina uppgifter gentemot medborgarna ska kunna stärkas. I uppdraget ingår att lyfta fram och analysera kommunernas utmaningar och lämna förslag på åtgärder.

Köping, Arboga och Kungsör vill tillsammans bli försöksområde inom ramen för utredningen för att kunna pröva hur gemensamma resurser kan användas mer effektivt genom avtalssamverkan.

Bakgrund

Under Almedalsveckan 2016 träffade representanter från näringsliv och kommuner i Köping, Arboga och Kungsör civilminister Ardalan Shekarabi. Under mötet fick de berätta om kommunernas utmaningar och om viljan att samarbeta. Mötet resulterade i att näringslivs- och kommunföreträdarna skickade ett brev till civilministern där de erbjöd att Köping, Arboga och Kungsör kan bli ett pilotområde för utvecklad samverkan för kommuner.

Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör, Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen Västra Mälardalen. Avsiktsförklaringen har därefter beslutats i respektive kommunstyrelse.

Därefter har en plan för den fördjupade samverkan arbetats fram. Samtliga kommunala verksamheter omfattas och det är stort engagemang i frågan.

Pressmeddelanden

Gemensamt KSau i Västra Mälardalen

I september 2016 hölls det första gemensamma KSau-sammanträdet med ledamöter från Köping, Arboga och Kungsör.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se