Öppna jämförelse Företagsklimat 2017

SBA servicemätning Företagskllimat 2017

Bild: SKL

Köpings kommuns service rankas högt av företagen. 2017 års NKI-mätning för service till företag visar på ett resultat på 74. Resultatet är i och för sig en liten sänkning från 77, men på en fortsatt hög nivå. Det gör att Köpings kommun placerar sig på näst bästa plats bland kommuner i Sverige inom serviceområden bygglov och markupplåtelse till företag för 2017. Totalt på en 17:e plats av samtliga 55 deltagande företag.

 

Det finns många fördelar med att etablera sig i Köpings kommun. Med läge mitt i den expansiva Mälardalsregionen präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns idag stora internationellt kända företag och många duktiga småföretagare.

 

Vår ambition är att fler företag ska få ta del av kommunens attraktiva läge och utvecklas i den kreativa miljö som företagen här skapar tillsammans. Därför känns resultatet i NKI-undersökningen som visar på en fortsatt hög nivå, extra glädjande, säger Camilla Nilsson, näringslivsdirektör i Köpings kommun.

 

Fortsatt satsning på företag i Köping

 

Kommunens företagsservice finns samlad hos näringslivsenheten, vilket förenklar och utvecklar kontakterna mellan företagen och kommunen. En sådan framgångsfaktor är de företagarfrukostar, som näringslivsenheten i Köpings kommun regelbundet arrangerar. Syftet är att lyfta och inspirera entreprenörskapet i vår kommun och i närområdet.

 

Bakgrund

 

Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygskala från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat.

 

Köping kommuns samlade resultat 2017:

  • Brandtillsyn, inget resultat
  • Bygglov, NKI 84 (NKI 85, 2016)
  • Markupplåtelser, NKI 86 (inget resultat 2016)
  • Miljö-och hälsoskydd, NKI 70 (NKI 71, 2016)
  • Livsmedelskontroll NKI 72 (NKI 72, 2016)
  • Serveringstillstånd, inget resultat

Öppna jämförelse Företagsklimat 2017 är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Inom respektive myndighetsområde räcker det med sju svar för att ingå i SBA-rankingen.

 

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

 

Undersökningen genomförs under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 55 SBA-kommuner deltog och tillsammans med SKL deltog 172 kommuner.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se