Miljöredovisning

Miljöredovisning för Köpings kommun redogör för kommunens miljöarbete under 2017. Redovisningen är ett komplement till kommunens Årsredovisning och redovisar mer detaljerat uppnådd miljöprestanda och genomförda miljöaktiviteter under året i syfte att bidra till kommunens miljöpolicy och mål.

Miljöredovisningen i sin helhet hittar du i länken nedan.

Hänt under året

HVO-bränsle i tanken

Sedan slutet av 2017 tankas kommunens dieseldrivna fordon med HVO100 för att minska kommunens koldioxidutsläppen. HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är ett förnybart drivmedel som kan ersätta diesel. HVO säker koldioxidutsläppen med 50-90 procent, jfr med fossil dielse. HVO tillverkas av vegetabiliska oljor och slaktavfall.

Ny cykelräknare vid kyrkan

En tredje cykelräknare sattes upp vid kyrkan den 1 januari 2017. Syftet är att följa hur cykelåkandet ser ut i Köping. Sedan tidigare finns cykelräknare längs Nygatan och Stora Gatan.

Hållbara transporter

Äldreomsorgen, förskolan och skolan i Kolsva köpte in cyklar och cykelhjälmar för att använda i tjänsten. Förskolan köpte även elcyklar med flak för att kunna cykla med barnen.

Klimatveckan i Köping

Klimatveckan genomfördes i samband med Earth Hour med flera aktiviteter. En av aktiviteterna var att barnen från S:t Olovsskolans fritidshem fick bygga sina klimatsmarta bilar som sedan ställdes ut på Folkets hus.

Kommunens Energi och klimatrådgivare bjöd in till en föreläsning på biblioteket om klimatsmart mat. Föreläsare var Calle Rosenstam, lärare på Köpings restaurangskola.

På biblioteket visades även en utställning om livsmedlens
påverkan på klimatet.

Aktiviteter i Norsa hagar

Under året arrangerades tre aktiviteter för allmänheten i området Norsa hagar. Frukost med fåglarna, De vilda blommornas dag och Familjedag i Norsa hagar.

Trafikantveckan

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum mellan den 16-22 september varje år. Under 2017 uppmärksammade kommunen den genom en föreläsning av Skjutsgruppen, publicering av filmer och ett avslutande event på Hökartorget.

I tabellen nedan presenteras någar av de nyckeltal som Köpings kommun följer för att se hur miljöarbetet går.

Miljöarbetet i siffror‌

Nyckeltal

2015

2016

2017

1. Andel ekologiska livsmedel, %

28,7

30,1

30,2

2. Andel miljöutbildade, %

85

85

85

3. Andel miljöbilar, %

43

43

44

4. Energiförbrukning, kWh/m2

221

212

204

5. Placering i Aktuell

Hållbarhets kommunranking

50

30

81

6. Antal cykelpassager

173 499

168 500

180 161

7. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor
per anställd

194

136

101


1. Procent av det totala inköpsvärdet 2. Andel miljöutbildade, % intern utbildning för kommunens anställda 3. Andel miljöbilar, % (fossilfria bilar) 4. Energiförbrukning, kWh/m2 (kommunägda fastigheter) 5. Placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking  
(290 kommuner) 6. Antal cykelpassager 7. Koldioxidutsläpp i kilo per anställd för tjänsteresor/arbetsresor med personbil eller lättlastbil

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se