Kolsva kommundel

1986 bildades Kolsva kommundel som en geografiskt avdelad förvaltning, med egen politisk nämnd, i Köpings kommun. 

 

Syftet med Kolsva kommundel har sedan dess varit att fördjupa demokratin, få smidigare beslutsvägar och ett enkelt samarbete mellan de kommunala verksamheterna i Kolsva med kringliggande landsbygd.

Idag, snart 30 år senare, är vi Köpings kommuns tredje största förvaltning.

Vi är den lokala kommunala förvaltningen med ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, ungdomsgård, bibliotek, fritidsanläggningar och äldreomsorg.

Våra verksamheter är kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001 och 14001.

Övriga kommunala frågor sköts av kommunens centrala förvaltningar.

Antal anställda: 400

Årsbudget (netto): 125 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kommundelsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se