Kultur & Fritid

Kultur & Fritid ska ha en bred och allsidig kultur- och fritidsverksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov och har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, fritids- och turistverksamheten i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsuppgifter:

 •  Föreningsstöd
  - föreningsbidrag- föreningsregister- lotterimyndighet- uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Bibliotek
 • Fritidsanläggningar
  - lokaler
 • Fritidsgård
 • Kultur
 • Museer
 • Turism

Antal anställda: 49

Årsbudget (netto): 44,2 miljoner kronor

Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se