Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och i naturvårdsfrågor och för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning.

Nämnden ska också allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som behövs.

Ledamöter

Per Carlesson, S, ordförande

Per Carlesson, S, ordförande

Lena Vilhelmsson, S, vice ordförande
Heinz Blahusch, S
Åse Ellingsen, S
Marie Ahlberg, V
Kenneth Nordberg, V
Kristina Lindblad, MP
Agneta Sellholm, M
Lars Isaksson, C
Per Norin, KD
Fredrik Andersson,SD

Ersättare

Taffere Abraha, S
Kent Fredriksson, S
Ingvar Duàn, S
Ali Mehrabi, S
Arne Hedkvist, S
Christian Nålberg, S
Lennart Engman, V
Torbjörn Holmström, M
Tore Segerström, M
Bernt Bergsten, C
Johan Filander, SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se