Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och i naturvårdsfrågor och för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning.

Nämnden ska också allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som behövs.

Ledamöter

Lena Vilhelmsson, S, ordförande
Christian Nålberg, S, vice ordförande
Heinz Blahusch, S
Åse Ellingsen Vesper, S
Marie Ahlberg, V
Kenneth Nordberg, V
Kristina Lindblad, MP
Agneta Sellholm, M
Lars Isaksson, C
Per Norin, KD
Fredrik Andersson,SD

Ersättare

Taffere Abraha, S
Kent Fredriksson, S
Ingvar Duàn, S
Arne Hedkvist, S
Hans Winberg, S
Niklas Nordlund, S
Lennart Engman, V
Torbjörn Holmström, M
Tore Segerström, M
Bernt Bergsten, C
Johan Filander, SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se