Överförmyndarnämnden

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör.

Överförmyndarämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Ledamöter
Carl-Inge Westberg, S, ordförande
Tommy Karlsson, M
Gunilla Göransson, S

Ersättare
Ann-Marie Lundin, S
Jonas Stenzelius, KD
Margareta Johansson, S

Mer information om god man, förvaltare och förmyndare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se