Valnämnden

Valnämnden i Köping planerar, samordnar och genomför val och folkomröstningar i kommunen. Verksamheten är reglerad enligt lag.


Ledamöter
Lena Vilhelmsson, S, ordf.
Karl-Ivan Wiklund, S, vice ordf.
Else-Marie Jonsson, S
Kristina Lindblad, MP
Tore Segerström, M
Lars Isaksson, C
Johan Filander, SD

Ersättare
Fredrik Wikman, S
Anne Tjernberg, S
Markus Nyberg, S
Shadrach Akpone, V
Lennart Eriksson, L
Anna-Carin Ragnarsson, KD
Fredrik Andersson, SD

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se