Etablering

Etablera och utveckla ditt företag i Köpings kommun!

 

Det finns många fördelar med att etablera sig i Köpings kommun. Med läge mitt i den expansiva Mälardalsregionen präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns idag stora internationellt kända företag och många duktiga småföretagare.

Vår ambition är att fler företag ska få ta del av kommunens attraktiva läge och utvecklas i den kreativa miljö som företagen här skapar tillsammans.

Industritradition och utmärkt läge

Köping har ett dynamiskt näringsliv med fler än 1 300 aktiva företag. Många är enmansföretagare men här finns också en stark industritradition och företag såsom GKN Driveline, Volvo Powertrain, Yara, Tibnor, Leax group och Hästens sängar.

Ledig mark och lokaler

Information om mark och lokaler.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Köpings kommun? Välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten så hjälper vi dig!

Samarbete med Stockholm Business Alliance

Köpings kommun ingår i Stockholm Business Alliance (SBA), ett partnerskap mellan ett 50-tal kommuner i Storstockholm-Mälarregionen. SBA satsar på gemensam marknadsföring av regionen för att locka internationella etableringar och investeringar till regionen, men verkar också för ett ökat samarbete när det gäller näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - the capital om Sweden.

För en stor del av det gemensamma arbetet ansvarar Stockholm Business Region (SBR) på uppdrag av partnerskapet.                    

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se