Kommunal mark för företagsetablering

I Köpings tätort finns mark för utbyggnad av verksamheter av olika slag. Det finns byggklara tomter med skyltläge längs motorvägen E18 Köping - Arboga. Vi kan även erbjuda tomtmark längs södra infarten från Kungsör, väg 250. Det finns mark även i andra områden och vi kan också hjälpa till att förmedla kontakt med privata fastighetsägare som har lediga tomter.

Kartan visar var det finns ledig mark. Klicka på ett område i kartan för att läsa läsa om respektive område. 

Industrimark
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se