Publicerad 2017-10-09

Boende,miljö & trafik, Nyheter

Asfalteringsarbete på Odensvivägen och Furuvägen

Exempelbild

Med början 9 oktober kommer asfalteringsarbete att utföras på Odensvivägen på sträckan mellan Tunadalsgatan och Fogdegatan, samt på sträckan Furuvägen fram till Dybecksgatan.

Förberedande arbeten med byten av brunnar och fräsning av den gamla asfalten kommer att ske under vecka 41.

Under vecka 43 kommer den nya asfalten att läggas.

Trafiken kommer att regleras av vakter, men det kommer att bli begränsad framkomlighet och störningar i trafikflödet, välj om möjligt annan väg.

Vi ber om hänsyn under arbetets gång och följa gällande skyltning angående avstängningar, samt trafikvakters anvisningar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 oktober 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se