Publicerad 2018-03-09

Barn & utbildning, Stöd & omsorg, Nyheter

Studier i svenska kompletteras med yrkesutbildning inom vården

Bild på diskussion mellan elever och lärare i klassrummet.

Sedan början av februari kan nu Köpings kommun erbjuda Sfi-elever att samtidigt läsa kurs i vård- och omsorg. Detta för att ge de studerande möjlighet att prova på vårdyrket samtidigt som de läser Sfi och yrkessvenska.

Under våren 2017 utökades uppdraget från staten i DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete), och möjligheter till olika studiespår med yrkesinriktning tillkom. Spåren ska ha lokal förankring och baseras på det lokala arbetslivet och de behov som finns här.

– Köping har ett stort behov av vårdpersonal, och Kompetenscenter har redan vårdlärare på plats så Vårdspåret blev ett naturligt val här i kommunen, säger Camilla Åberg som arbetar med utbildningsstrategiska frågor vid Kompetenscenter, som är den kommunala vuxenutbildningen.

Många intresserade sökte utbildningen

I slutet av november togs beslutet i arbetsgruppen för DUA att köra igång, med målet att starta första klassen redan till vårterminen. Det blev bråttom att skriva ihop innehåll och upplägg för kursen samtidigt som de planerade för informationsträffar för eleverna. Arbetsförmed-lingen gick igenom sina inskrivna för att bjuda in lämpliga kandidater och Kompetenscenter såg över i sina klasser vilka som skulle bjudas in.

Bild på elever i klassrummet.

På båda informations-tillfällena dök över 20 intresserade upp, och när ansökningstiden var över fanns drygt 30 stycken behöriga sökanden. För att vara behörig behövdes betyg i Sfi B samt ett intresse för vårdyrket och motivation. Urvalsprocessen bestod därför i personliga intervjuer för att hitta rätt personer. Den 29 januari hade vårdspårsklassens 19 elever sin första lektion.

– Det är en positiv grupp som tar sig an sina uppgifter med glädje, säger Lotta Jansson som är vårdlärare på Kompetenscenter. Kollegan Eva Persson håller med och berättar att klassen är intresserad av äldreomsorgen, då det för många av dem är ett nytt och annorlunda sätt att ta hand om äldre personer.
– De är nyfikna och delar gärna med sig av hur saker fungerar i deras hemländer.

Vård- och omsorgskurs på gymnasienivå

Under 45 veckor kommer eleverna varva Sfi med en vård- och omsorgskurs på gymnasienivå, och en dag i veckan har de praktik inom vården. Detta kommer förhoppningsvis ge dem stor hjälp med språket, de kommer att få kontakter inom arbetslivet som kan leda till sommarjobb och vikariat under tiden de studerar. Deras litteratur på Sfi kopplas nu ihop med vård- och yrkestermer.

Bild på elever som mäter blodtrycket.

– Utbildningen ger dem ett tydligt mål med sina studier vilket höjer deras motivation, säger Camilla och bekräftar samtidigt den positiva stämningen och glädjen som råder i klassrummet. När klassen är klar till jul går de vidare med grundläggande svenska, och tanken är att de så småningom går vidare till vård- och omsorgsprogrammet för att utbilda sig till undersköterskor. De kan då tillgodoräkna sig denna redan gjorda kurs.

Sex yrkesspår med lokal förankring planeras

I arbetsgruppen för studiespåren finns representanter från kommunens vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet samt representanter från Arbetsförmedlingen, och de funderar redan på nästa steg för de här eleverna. Att deras vidare studier i svenska även fortsättningsvis ska gå att kombinera med vårdkurser, och målet är att övergången efter vårdspåret ska bli så bra som möjligt. Samtidigt som de också arbetar med att ta fram fler förslag på studiespår med yrkesinriktning.

–Vår plan är sen att ha totalt sex stycken olika yrkesspår som alla ska vara lokalt förankrade i arbetslivet. Vilka fler spår som ska starta är ännu inte klart, berättar Camilla.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se