Publicerad 2018-03-13

Nyheter

Renoveringen av vattenledningen längs Ringvägen är igång

Exempelbild

Nu har vi påbörjat grävarbetet för att kunna renovera huvudvattenledningen längs Ringvägen. 

Första arbetsområdet ligger i korsningen Arbmans väg och Västeråsvägen (rödmarkerat på bilden ovan).

Vi påminner om att visa hänsyn mot de som arbetar och mot andra trafikanter, och att cykelbanorna kommer vara delvis omledda, så följ skyltningen.

De omledda cykelbanorna kring arbetsområdet

De gula linjerna visar hur cykelbanorna är tillfälligt omlagda, den röda fyrkanten markerar arbetsområdet.

Länk till sida där du kan läsa mer om renoveringen och arbetsmetoden rörspräckning

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se