Publicerad 2018-02-12

Näringsliv, Nyheter

Leader Mälardalens nya Småprojekt - snabba pengar till små aktiviteter

Leader Mälardalen skickade i dagarna ut ett pressmeddelande med information att det nu finns ett enkelt stöd att söka för de som vill genomföra småprojekt.

Leader Mälardalen har avsatt ca 1 miljon kronor till Småprojekt - mindre utvecklingsaktiviteter som föreningar, nätverk eller grupper av människor vill genomföra i vårt område. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

Gemensamt för de aktiviteter som kan beviljas stöd för Småprojekt är att de kan kosta max 30.000 kr.

Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information,
Mia Lundqvist, verksamhetsledare för Leader Mälardalen
Tfn 070-365 75 20, e-post mia@leadermalardalen.se
www.leadermalardalen.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se