Elevhälsa

Vi på Karlbergsskolan arbetar aktivt med att alla elever ska ha en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling.

En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och rätten till utbildning är att de mår bra och känner sig sedda, trygga och uppskattade. Elevhälsan är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som ska tillgodose detta. Den biträdande rektorn är ansvarig för elevhälsan på skolan. Karlbergsskolans elevhälsa arbetar med att främja elevernas arbetsmiljö, medvetandegöra skolans värdegrund hos elever och personal och arbeta mot kränkande behandling. Elevhälsan har även undervisning om tobak, alkohol, narkotika och dopning och arbete med jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt fritidspedagoger.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att gå igenom inkomna elevärenden. Elevhälsoteamet är även tillgängligt för konsultation för skolans pedagogiska personal.

Här hittar du en broschyr om elevhälsan för utskrift.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 maj 2018


Kontakt

karlbergsskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-251 00
Adress: Theodor Dahls gata 3

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: