Elevhälsan

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns Elevhälsan, som leds av rektor Johan Hallberg.

Rektor är också ansvarig för motsvarande frågor inom förskolan i Kolsva, i nära samarbete med förskolechefen. Då vi har förmånen att följa barnen från 1-16 år, kan vi sätta in rätt stöd i rätt tid och sedan följa eleven under en lång tidsperiod.

Mellan 15 och 20 procent av eleverna har del i någon form av särskilt stöd, till exempel anpassningar inom klassens ram: muntliga prov och läxförhör, förenklade texter, CD- och MP3-böcker och andra tekniska hjälpmedel, eller annat stöd av speciallärare, specialpedagog eller socionom.

Mobbning och kränkande behandling

Elevhälsan ansvarar också för arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med skolan om du får veta att ditt barn, eller något annat barn, blir kränkt eller mobbat. Prata med kontaktläraren, eller med någon i Elevhälsan. Vänta inte! Hellre ett samtal "för mycket" än ett för lite!

Malmaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Elevhälsan är en sammanslagning av det som i tidigare lagstiftning kallades elevvård och skolhälsovård. De begreppen försvann i och med lagändringen den 1/6 2011.

Bild på Elevhälsan läsåret 2016/2017

Elevhälsan läsåret 2016/2017

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 september 2018


Om Kolsva skolområde

Kolsva skolområde består av två grundskolor, fyra fritidshemsavdelningar och en ungdomsgård.

Malmaskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 9 samt två särskilda undervisningsgrupper, tre fritidshemsavdelningar och Kolsvas ungdomsgård.

Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola! Där bedriver vi undervisning från förskoleklass till årskurs 6. I Odensvi skola finns också en fritidshemsavdelning och en förskola.

Translate this page: