Elevhälsa

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara sina studier och erbjuda en skolmiljö som är bra för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Elevhälsan är till för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Köpings kommun. Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande men hjälper också de barn som är i behov av stöd.

Elevhälsan består av:

  • skolsköterska
  • skolläkare
  • psykolog
  • kurator
  • personal med specialpedagogisk kompetens.

Här på Skogsbrynskolan har grundskolan och grundsärskolan olika personer från elevhälsan och de arbetar på lite olika sätt. Därför är de uppdelade i två undermenyer.

Elevhälsan ska underlätta studierna

Elevhälsan arbetar förebyggande och för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det finns ett särskilt ansvar för att hjälpa elever som behöver extra stöd i sitt lärande eller utveckling.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

Som elev kan du även få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser på skolornas skolsköterskemottagning. Där erbjuds även hälsobesök med allmänna hälsokontroller och vaccinationer.

Sekretess inom elevhälsan

För skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och personal med specialpedagogisk kompetens gäller sekretess.

Krisgrupp på skolan

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska krisgruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga. Ansvarig för skolans krisgrupp är rektor på aktuell skola.

Trygghet och trivsel

Vi utgår från våra gemensamma förhållningssätt och ordningsregler för att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan. 

Vi dokumenterar alltid när en elev bryter mot vårt förhållningssätt och trygghetsteamet utreder, följer upp och gör klart situationen.

Vuxna finns med eleverna under deras raster och vid förflyttningar, till exempel i kapprum, omklädningsrum och vid kön in i matsalen.

Trygghetsteamet genomför trygghetsvandringar med elevrådet så att vi vuxna vet vilka platser på skolan som elever upplever som otrygga.

Rastvakterna bär gula västar och uppehåller sig på platser som eleverna känner sig otrygga på.

Den årliga trygghetsundersökningen visar att de allra flesta av våra elever känner sig trygga och trivs i skolan.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 februari 2019


Kontakt

skogsbrynskolan@koping.se
Expeditionen: 0221-256 30
Adress: Kihlmansgatan 36

Tillgänglighet

Om lyssna-funktionen
Translate this page: