Stöd och omsorg

Sorbygården

Nästan alla behöver någon gång stöd och hjälp för att klara sig igenom en period i livet. Du kan hamna i ekonomisk knipa, bli för sjuk för att klara dig själv eller behöva hjälp att komma in i ditt nya hemland. Vi erbjuder många tjänster för att underlätta för dig i livets alla skeden. Vissa är permanenta lösningar, som en plats i ett äldreboende, medan andra är ett tillfälligt stöd, som till exempel hjälp att komma ur ett missbruk. Vi erbjuder även tjänster som 
du bara använder ett fåtal gånger, exempelvis fastställande av faderskap eller konsumentrådgivning.

Till flera av våra tjänster behöver vi frivilliga medborgare som hjälper
till. Det handlar både om mindre uppdrag som väntjänst, så väl som om lite större åtaganden som familjehem. Surfa gärna runt på våra sidor och hör av dig om du är intresserad av att lägga tid på att hjälpa en medmänniska!

Nyheter om Stöd & omsorg

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se