Äldre

Foto på äldre som tränar i grupp

Att bli äldre kan innebära förändringar i vardagen, men behöver inte göra det. Vi finns till för dig oavsett om du klarar dig bra själv eller behöver hjälp i vardagens alla delar.

I kommunen finns det stöd genom allt från aktiviteter och social samvaro till plats i äldreboende med tillgång till personal dygnet runt. Vi vill ge individuellt anpassad vård och stöd från välutbildad personal. Du kan läsa mer om vår värdegrund under rubriken värdighetslöften, och i menyn kan du läsa vidare om de tjänster och biståndsinsatser vi kan erbjuda.

Du ansöker genom biståndshandläggare

Många av våra insatser kräver att en biståndshandläggare gör en utredning av dina unika behov. Du ansöker genom att skicka in en underskriven ansökningsblankett till biståndsenheten i Köping, eller biståndshandläggare i Kolsva om du tillhör kommundelen. Blanketten hittar du på kommunens blankettsida. Det är samma blankett som gäller oavsett vilken insats du vill söka.

Du skickar blanketten till

Köping
Köpings kommun, Vård & Omsorg, Biståndsenheten, 731 85 Köping

Kolsva
Köpings kommun, Kolsva kommundel, biståndshandläggare, 731 85 Köping

Du får kontakt inom 14 dagar

När din ansökan har kommit in ska du få kontakt med en handläggare inom 14 dagar och beslutet ska vara klart inom tre månader. 

Din rätt till vård och omsorg

Vår verksamhet och service regleras till största del av olika lagar, och det kan ibland vara svårt att hänga med i alla olika begrepp och processer. Socialstyrelsen har gjort en broschyr för dig som är äldre som en hjälp för att förstå hur allt fungerar och vilka rättigheter du har. Den heter "Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre" och du hittar den via länken här nedanför.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se