Äldreboende - Särskilt boende

Nygårdens baksida

Det som förr kunde kallas servicehem, gruppboende, sjukhem eller ålderdomshem har idag den officiella benämningen särskilt boende. Termen äldreboende kan kännas mer lättillgänglig och mindre byråkratisk. Det finns äldreboenden i Köping centralort så väl som i Munktorp och Kolsva. I våra boenden finns gemensamma utrymmen för måltider och gemenskap, och du har tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt.

Våra mål

Vi ska ge trygghet, individuell omvårdnad samt verka för att de boende har en aktiv och meningsfull tillvaro med stimulans och aktivitet som leder till ökad livskvalitet. Alla ska känna sig väl bemötta hos oss och anhöriga ska kunna vara delaktiga i omvårdnaden.

Kontaktperson

Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att varje boende har en egen kontaktperson som svarar för många praktiska frågor, anhörigkontakter, men även för att hjälpa till med att hitta aktiviteter som känns lockande.

Måltider

Tiderna för måltider är cirkatider och individuell anpassning görs vid behov.Frukost

08.00-09.00

Lunch

12.00-13.00

Kvällsmat

16.30-18.00


Kaffe/mellanmål serveras kvällstid samt mellan måltiderna.

Sjukvård och rehabilitering

Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt och varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå och den boendes familjeläkare svarar för läkarinsatserna.

Behoven styr

För att få plats i ett boende behöver en handläggare utreda dina specifika behov. Platser fördelas sedan med prioritering till den som har allra störst behov. Det ska dock aldrig ta mer än tre månader från att ditt beslut är klart till du erbjuds en plats.

Du ansöker om plats i äldreboende hos våra biståndshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakta oss. 

Vart får jag flytta?

Du kan inte välja vilket boende du vill flytta till eftersom du erbjuds den plats som finns tillgänglig. Men du kan önska, och finns det inte plats för stunden kan du antingen flytta till ett annat boende så länge eller välja att tacka nej till platsen.

Det finns lite olika inriktningar på boendena i kommunen. Vill du bo på en mindre ort finns det äldreboenden både i Munktorp och det lite större Kolsva. Vi erbjuder även boende med finsktalande personal, och det finns flera boenden som erbjuder speciella platser för demenssjuka.

Ditt eget hem

Att flytta till äldreboende ska vara som att bara byta bostad. Du hyr en lägenhet hos oss som du flyttar in i med dina möbler och saker. Det enda som finns i rummet när du flyttar in är en säng. Det som blir annorlunda är att du delar matsal och vardagsrum med de andra som bor på samma avdelning.

Du flyttar till oss för att du behöver mer stöd och hjälp än hemtjänsten kan ge dig i ditt nuvarande boende, men när du bor i din nya lägenhet hos oss ser vi det som att vi utför hemtjänst i just ditt hem. Det som förr var mer av en institution som var "inklusive allt" har nu alltså delats upp i två delar: en hyra av lägenhet och ett beslut om omvårdnadsinsatser. På så sätt blir din omvårdnad anpassad efter just dina behov och du har bättre koll på vad du har rätt till i form av omvårdnadsinsatser.

Läs mer om dina rättigheter i kontakten med oss under rubriken värdighetslöften i menyn.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se