Korttidsboende

Humlans korttidsboende

Humlans korttidsboende erbjuder barn och ungdomar med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation samtidigt som det avlastar anhöriga. I insatsen ingår också omvårdnad som innefattar att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet samt får känna trygghet och säkerhet.

Korttidsvistelse är en  insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och söks hos biståndshandläggare.

Adress: Svärmaregatan 19

Telefon: 0221-259 86

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se