Ny i Sverige

När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Bland annat behöver du folkbokföra dig hos Skatteverket och du ska skriva in dig hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

En del saker hjälper kommunen till med, som till exempel anmälan till barnomsorgen och skolan. Du får också möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar och läsa svenska för invandrare, Sfi. Kommunen ansvarar för samhällsorientering på hemspråket som är gratis. Du hittar mer information under rubriken Praktisk information.

Om Sverige

Att leva i Sverige innebär att du har mycket frihet, men även ett ansvar att följa den värdegrund som finns här. Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har här.

Demokrati

Sverige är en demokrati, vilket bland annat innebär att valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Här kan du läsa mer om det svenska valsystemet. Att leva i en demokrati innebär också att du har rättigheter och frihet att uttrycka din åsikt, men du har också ett ansvar att respektera och låta andra framföra sina åsikter.

Mänskliga rättigheter

Vårt samhälle är öppet för olika sätt att leva. Sverige har undertecknat Förenta Nationernas (FN) förklaring om de mänskliga rättigheterna som grundar sig i att alla människor är födda fria, har samma värde och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se