Datum att komma ihåg

Kalender

Här finns alla datum som föreningslivet kommer i kontakt med gällande föreningsfrågor hos föreningsenheten.

Sammanställningen är skapad för att underlätta föreningens arbete. Föreningen kan på ett enkelt och smidigt sätt se vad som är på gång hos oss och kan även ligga steget före och se vad som kommer att hända härnäst! 

Inför de flesta datumen förmedlar vi även informationen till respektive förening via brev, hemsida, genom vårt digitala nyhetsutskick Föreningsnytt och på olika föreningsträffar.

Januari

Juli

Februari

Augusti

Mars

September

April

Oktober

Maj

November

Juni

December

Januari

Januari och februari – utbetalning av föreningsbidrag

Utbetalning av resterande 20 procent av beviljat föreningsbidrag från föregående år.

31 januari – Anmälan av sportlovsaktiviteter

Vill er förening visa upp sin verksamhet på sportlovet finns chansen att få hjälp med marknadsföring via Köpings kommuns hemsida, affischer och foldrar.

31 januari – Inlämning av begärda handlingar vid föreningsrevision

Varje år blir minst 20 föreningar ombedda att lämna in handlingar som beskriver den verksamhet de erhållit bidrag för. Denna revision genomförs för att säkerställa att föreningen genomfört den planerade verksamheten.

31 januari – Inlämning av motståndarlag, träningsmatcher senior konstgräsplan

Har inte motståndare meddelats innan angivet datum, bokas träningsmatcherna av och tiderna finns till förfogande för andra.

Februari

Vecka 9 – Sportlovsaktiviteter

Sportlov för skolorna och många föreningar har aktiviteter för barn och ungdom.

28 februari – Inlämning av motståndarlag, träningsmatcher ungdom konstgräsplan

Har inte motståndare meddelats innan angivet datum, bokas träningsmatcherna av och tiderna finns till förfogande för andra.

Mars

31 mars – Anmälan av önskemål om tider för bouleplan, gräsplaner och utomhusbad

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. 31 mars – Anmälan av önskemål om tider för KB-hallen, sommarsäsong

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning.

April

 

30 april – Ansökan av föreningsbidrag

Föreningslivet har varje år möjlighet att ansöka om bidrag för flera olika delar av sin verksamhet. Det kan vara barn- och ungdomsgrupper, utbildningsstöd, stöd till idéer och projekt eller stöd till drift av anläggning.

30 april – Anmälan av önskemål om tider för inomhusanläggningar

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. Innan tiderna fastställs anordnas ett möte där förslag till schema för anläggningarna presenteras och föreningarna får möjlighet att diskutera förslaget. Vid eventuellt kvalspel senareläggs fördelningen av tider då divisionstillhörigheten kan förändras.

30 april – Anmälan av medverkan vid föreningsgatan på Köpingsfesten

Vid Köpingsfesten förfogar Kultur & Fritid över en del av festivalområdet. På området får föreningslivet chans att marknadsföra sig, exempelvis genom att dela ut informationsmaterial eller ha en prova-på-aktivitet.

30 april – Anmälan av sommarlovsaktiviteter

Vill er förening visa upp sin verksamhet på sommarlovet finns chansen att få hjälp med marknadsföring via Köpings kommuns hemsida, affischer och foldrar.

30 april – Anmälan av ledare till lovledarutbildning

Vid genomförande av lovaktiviteter bör aktuella ledare ha gått lovledarutbildningen som arrangeras varje år.

Maj

10 maj – Sista dag för inlämning av nycklar

Om förening bokat hel säsong som avslutas i slutet april gäller detta datum. Avslutas bokningen tidigare gäller inlämning av nyckel senast tio dagar efter sista aktivitetstillfälle.

Maj – Lovledarutbildning

En ledarutbildning som tar upp grundläggande ledarkunskaper och barns utveckling. Alla ledare vid föreningens lovaktiviteter bör ha genomfört utbildningen.

Maj – säsongsstart för boulebana, gräsplaner och utomhusbad

31 maj – Anmälan av förening till prova-på-dag

Under början på höstterminen arrangeras en prova-på-dag där grundskolelever får prova på idrottsföreningars verksamhet. Föreningen får således en chans att visa upp sig och locka nya medlemmar.

Juni, juli, augusti

30 juni – Anmälan av önskemål om tider för ishallen och bandyplan

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. Vid eventuellt kvalspel senareläggs fördelningen av tider då divisionstillhörigheten kan förändras.

30 juni – Inlämning av överenskommelse föreningsbidrag

Efter att kultur- och fritidsnämnden beslutat om föreningsbidrag skickas en överenskommelse ut där föreningen får information om vad de erhållit bidrag för. Överenskommelsen signeras och skickas åter till Kultur & Fritid.

Juni och juli – utbetalning av föreningsbidrag

När signerad överenskommelse inkommit till Kultur & Fritid betalas 80 procent av beviljat föreningsbidrag ut.

Juni, juli och augusti – Sommarlov

Sommarlov för skolorna och många föreningar har aktiviteter för barn och ungdom.

Augusti – säsongstart inomhusanläggningar

September, oktober

September – Prova-på-dag

En dag där skolelever får möjlighet att prova på idrottsföreningars verksamhet. Föreningen får således en chans att visa upp sig och locka nya medlemmar.

30 september – Anmälan av höstlovsaktiviteter

Vill er förening visa upp sin verksamhet på höstlovet finns chansen att få hjälp med marknadsföring via Köpings kommuns hemsida, affischer och foldrar.

30 september – Anmälan av önskemål om tider för konstgräsplan, vintersäsong

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. Innan tiderna fastställs anordnas ett möte där förslag till schema för anläggningarna presenteras och föreningarna får möjlighet att diskutera förslaget. Vid eventuellt kvalspel senareläggs fördelningen av tider då divisionstillhörigheten kan förändras.

September, Oktober – säsongstart isbanor

Vecka 44 – Höstlovsverksamhet

Höstlov för skolorna och många föreningar har aktiviteter för barn och ungdom.

November

November – säsongstart konstgräsplan

30 november – Anmälan av önskemål om träningsmatcher på konstgräsplan

Önskemål för matcher (datum, klockslag) lämnas in, fördelning sker efter prioriteringsordning. Max 5 matcher/seniorlag och juniorer. Max 3 matcher/ungdomslag Seniorer: datum och tid, ungdomslag: datum.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 juni 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se