Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Bidragsberättigade föreningar, registrerade i Köpings kommun, kan söka bidrag för flera olika delar av sin verksamhet. Det kan vara barn- och ungdomsgrupper, utbildningsstöd, stöd till idéer och projekt eller stöd till drift av anläggning. Kultur & Fritids fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet.

Sista dag för ansökan av ordinarie föreningsbidrag är 31 mars.
Därefter behandlar förvaltningen bidragsansökningarna och Kultur- och fritidsnämnden tar beslut för samtliga inkomna ansökningar i juni. Utbetalning sker i början av juli. Det går bra att maila in ansökan utan underskrift.

Om ni vill söka bidrag annan tid på året måste kontakt tas med någon av våra föreningskonsulenter innan ansökan skickas in.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se