Kyrkor

MFP Alternativtext

Köpings kyrka

I Västerås stift ingår det ungefär 225 kyrkor, varav hälften av dem ligger i landskapet Västmanland. Av dessa hittar du åtta i Köpings kommun, flerhundraåriga byggnader, ofta med utsmyckningar som är väl värda att se. I kommunen finns det även vackra kyrkor som tillhör andra församlingar än Svenska kyrkan.

Bro kyrka

Bro kyrka har murar av gråstenskalk från 1200-talet och vackra stjärnvalv från 1400-talet. Predikstolen från 1757 är tillverkad av bildhuggare Jonas Holmin, Västerås. Dopfunten är gjord av gotländsk sandsten och sammansatt av två funtar från 1200-1300-talet.

Himmeta kyrka

Himmeta kyrka är från 1200-talets början. På 1400-talet byggdes stjärnvalv i vars fält finns fragmentariska målningar från medeltid och 1600-tal. Koret byggdes till på 1690-talet. 1600-talestornet har en smäcker spira från år 1892. Bland inventarierna märks ett förnämligt altarskåp från 1400-talet med fint snidade figurer föreställande Marias kröning. Kyrkans dopfunt från år 1953 är av ljus granit från Nordväg i Himmeta.

Kolsva brukskyrka

Kolsva brukskyrka byggdes som församlingshem 1939. Kyrkan är byggd i trä och genomgick en om- och tillbyggnad 1961. Klockor i kyrkan är gjutna vid Kohlswa Jernverk år 1954.

Köpings kyrka

Den första kyrkan på åsen i Köping tillhörde socknen och kallades för Jämmertuna kyrka. Den eldhärjades svårt år 1437. Eftersom stadskyrkan var förfallen och skulle rivas, så byggdes en ny kyrka rymlig nog för både stad och socken. I slutet av 1600-talet företogs nästa om- och tillbyggnad. Invigningen skedde år 1706. Altarskåpet är kyrkans förnämligaste klenod. Det kommer från Nordtyskland och är tillverkat omkring år 1520.

GPS: N 59°30.815’, E 015°59.399’

Malma kyrka

Malma kyrka från 1200-talet har en dopfunt av gotländsk sandsten från 1200-1300 talet, äldre altaruppsats från 1700-talet och predikstol från år 1686. Kyrkan har även vackra takmålningar, triumfkrucifix från 1400-talet samt kollekthåvar från år 1767 och år 1806.

Sankta Maria kyrka, före detta Metodistkyrkan

Kyrkan ritades av arkitekten Theodor Dahl på uppdrag av Metodistförsamlingen i Köping. Kyrkan invigdes 1892 och byggnaden utgör i dag ett stort kulturhistoriskt värde i stadsbilden. Även interiören har med sin utformning givit kyrksalen en resning och en skönhet som stämmer till andakt. Den vackra predikstolen under altartavlan med korset som en räddningens symbol, är blickfånget i kyrkans kor. Våren 2010 köptes kyrkan av Assyriska föreningen och den vackra byggnaden kommer även fortsättningsvis att användas till kyrklig verksamhet. Nu under namnet Sankta Maria kyrka.

Munktorps kyrka

Munktorps kyrka är egentligen två kyrkor. Davidskyrkan, med namn efter Västmanlands och Munktorps apostel som är byggd på 1000-talet, och Stora kyrkan som är byggd i etapper från 1200-talet till 1500-talet. Med sina 70 meters längd och tre skepp är kyrkan en av vårt lands största landskyrkor. Davidskyrkan består av ett långhus med lägre och smalare kor, avslutat med absid. Ovanpå koret har tornet sin plats, varav namnet på denna så kallade Östtornsgrupp av kyrkor uppkommit. Munktorps kyrka har en märklig medeltida dopfunt i brons, en unik medeltida sydport i ek och smide samt landets enda användbara gamla ambo (en textläsningsplats inbyggd i en pelare). En träskulptur föreställer den heliga David.

Odensvi kyrka

Söndagen den 20 april 1776 ödelades Odensvi kyrka från 1200-talet i en brand. Kyrkan återuppbyggdes och invigdes 16 november året därpå i sin nuvarande utformning. Sakristian, som är en del av den gamla kyrkan, har vackra valvmålningar från 1400-talet med Mariamotiv. Även predikstolen och dopfunten är bevarade från den äldre kyrkan. Odensvi kyrka har en av landets äldsta glasmålningar från 1300-talet i korfönstret visande biskop Egislaus, som har rötter i Odensvi.

S:t Josefs katolska kyrka

Den 15 mars 1992 invigdes S:t Josefs katolska kyrka i Köping. Kyrkan står i korsningen Glasgatan-Nygatan och var ursprungligen Baptistkyrka (invigd 1877). S:t Josef är kyrkans skyddspatron.

Västra Skedvi kyrka

Västra Skedvi kyrka uppfördes av gråsten år 1806 cirka 100 meter från platsen för den gamla medeltida kyrkan. Då kyrkan byggdes placerades predikstolen ovanför altaret. År 1928 byggdes en ny predikstol. Från den medeltida kyrkan finns bevarat en trästaty av den heliga Katarina och den heliga Anna. Även en staty av ett krönt helgon, en pieta samt tre mindre stående apostlar är bevarade.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se